BẢNG GIÁ VINPEARL TOÀN QUỐC CHO ĐẠI LÝ ĐỐI TÁC [2021-2022]

Bảng Giá Vinpearl Toàn Quốc Dành Cho Đại Lý Đối Tác Và Khách Hàng Lẻ

Bảng Giá Vinpearl Toàn Quốc– Bạn muốn xem bảng giá toàn hệ thống của Vinpearl. Bạn muốn nhận giá đối tác và chính sách cộng tác viên bán phòng tại Vinpearl. Hoặc bạn là khách hàng lẻ được nhận Voucher ưu đãi khuyến mãi về giá tại Vinpearl. Thì đừng dưới đây là cập nhật toàn bộ giá Phòng khách sạn, Resort nghỉ dưỡng. Cùng với giá vé vui chơi và các chính sách phụ thu tại Vinpearl toàn quốc. Vinpearl đã cập nhật toàn bộ thông tin tại đây.

Quy Định Và Chính Sách Cùng Với Hệ thống Bảng Giá Phòng Vinpearl toàn quốc

Bạn đã đặt phòng Vinpearl Resort thông qua Đại lý Du lịch, Công ty Du lịch. Theo thông tin liên hệ bên dưới bạn có thể kiểm tra mã đặt phòng Vinpearl Hotel & Resort, check code Vinpearl tại tất cả khách sạn thuộc chuỗi Vinpearl mà Quí khách đã đặt phòng.

                                                                 
 
BẢNG GIÁ BASE ĐẠI LÝ – VÙNG ĐÀ NẴNG- HỘI AN- NAM HỘI AN
                                         
                                           
 
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người
lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
Áp dụng tới 30/11/2020
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021;
16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
High season
24/12/2020-05/01/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
Peak season
12/02/2021-21/02/2021;
30/04/2021-02/05/2021
  GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
  BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG
 
Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
Deluxe Room 255 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.600 4.180 5.200 5.960   5.780 6.540   6.680 4.200 4.780 5.800 6.560   6.380 7.140   7.280 4.800 5.380 6.400 7.160   6.980 7.740   7.880
  Deluxe Ocean View 129 2 4 (3A1C, 2A2C) 4.320 4.900 5.920 6.680   6.500 7.260   7.400 4.920 5.500 6.520 7.280   7.100 7.860   8.000 5.520 6.100 7.120 7.880   7.700 8.460   8.600
  Executive Suite 44 2 4 (3A1C, 2A2C) 5.040 5.620 6.640 7.400   7.220 7.980   8.120 5.640 6.220 7.240 8.000   7.820 8.580   8.720 6.240 6.820 7.840 8.600   8.420 9.180   9.320
  Presidential Suite 1 4 4 (2A2C) 84.000 84.000 84.000 84.000   84.000 84.000   84.000 84.000 84.000 84.000 84.000   84.000 84.000   84.000 84.000 84.000 84.000 84.000   84.000 84.000   84.000
  2-Bedrooom Villa 16 4 8 (4A4C) 7.200 8.360 10.400 11.920 12.480 11.560 13.080 13.640 13.360 10.200 11.360 13.400 14.920 15.480 14.560 16.080 16.640 16.360 11.400 12.560 14.600 16.120 16.680 15.760 17.280 17.840 17.560
  3-Bedrooom Villa 100 6 12 (6A6C) 10.800 12.540 15.600 17.880 18.720 17.340 19.620 20.460 20.040 14.400 16.140 19.200 21.480 22.320 20.940 23.220 24.060 23.640 16.200 17.940 21.000 23.280 24.120 22.740 25.020 25.860 25.440
  3-Bedrooom Beachfront Villa 16 6 12 (6A6C) 12.960 14.700 17.760 20.040 20.880 19.500 21.780 22.620 22.200 16.560 18.300 21.360 23.640 24.480 23.100 25.380 26.220 25.800 18.360 20.100 23.160 25.440 26.280 24.900 27.180 28.020 27.600
                                                                 
                                                                 
  01/12/2020- 30/11/2021                                            
  Thêm người/ Extra person BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG*                                            
  Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.490 2.000 2.380 2.520 2.290 2.670 2.810 2.740                                            
  Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 890 1.000 1.190 1.260 1.290 1.480 1.550
Theo BB
                                           
  Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 650 760 950 1.020 1.050 1.240 1.310                                            
  Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                            
                                                                 
                                                                 
 
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
Áp dụng tới 30/11/2020
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021;
16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
24/12/2020-05/01/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021;
30/04/2021-02/05/2021
  GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
  BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG
 
Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng
2-Bedroom Villa 27 4 8 (4A4C) 7.200 8.360 10.400 11.920 12.480 11.560 13.080 13.640 13.360 12.240 13.400 15.440 16.960 17.520 16.600 18.120 18.680 18.400 13.680 14.840 16.880 18.400 18.960 18.040 19.560 20.120 19.840
  3-Bedroom Villa 78 6 12 (6A6C) 10.800 12.540 15.600 17.880 18.720 17.340 19.620 20.460 20.040 16.560 18.300 21.360 23.640 24.480 23.100 25.380 26.220 25.800 18.720 20.460 23.520 25.800 26.640 25.260 27.540 28.380 27.960
  3-Bedroom Villa Ocean view 10 6 12 (6A6C) 12.240 13.980 17.040 19.320 20.160 18.780 21.060 21.900 21.480 18.000 19.740 22.800 25.080 25.920 24.540 26.820 27.660 27.240 20.160 21.900 24.960 27.240 28.080 26.700 28.980 29.820 29.400
  4-Bedroom Villa 7 8 16 (8A8C) 14.400 16.720 20.800 23.840 24.960 23.120 26.160 27.280 26.720 20.880 23.200 27.280 30.320 31.440 29.600 32.640 33.760 33.200 23.760 26.080 30.160 33.200 34.320 32.480 35.520 36.640 36.080
                                                                 
                                                                 
  01/12/2020- 30/11/2021                                            
  Thêm người/ Extra person BB BV FB FBSFD FBBQD FV FVSFD FVBQD BG*                                            
  Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 650 760 950 1.020 1.050 1.240 1.310 Theo BB                                            
  Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                            
                                                                 
                                                                 
 
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người
lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
Áp dụng tới 30/11/2021
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021;
16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
High season
24/12/2020-05/01/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
PEAK SEASON
12/02/2021-21/02/2021;
30/04/2021-02/05/2021
                 
  GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỀU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỀU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỀU                  
            BB BV BG BB BV BG BB BV BG BB BV BG BB BV BG BB BV BG                  
 
Vinpearl Resort & Spa Hội An
Deluxe Room 134 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.640 3.220 5.720 3.050 3.550 6.300 3.120 3.700 6.200 3.600 4.100 6.850 3.600 4.180 6.680 4.150 4.600 7.350                  
  Deluxe Ocean View 48 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.240 3.820 6.320 3.750 4.250 7.000 3.720 4.300 6.800 4.300 4.750 7.500 4.200 4.780 7.280 4.850 5.300 8.050                  
  Junior Suite 10 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.840 4.420 6.920 4.450 4.900 7.650 4.320 4.900 7.400 5.000 5.400 8.150 4.800 5.380 7.880 5.550 5.950 8.700                  
  Presidential Suite 1 4 8 (4A4C) 48.000 48.000 48.000 52.800 52.800 52.800 4.800 48.000 48.000 52.800 52.800 52.800 48.000 48.000 48.000 52.800 52.800 52.800                  
  3-Bedroom Villa Ocean View 18 6 12 (6A6C) 9.720 11.460 18.960 11.200 12.650 20.900 12.480 14.220 21.720 14.400 15.650 23.900 13.920 15.660 23.160 16.050 17.250 25.500                  
  4-Bedroom Villa Ocean View 4 8 16 (8A8C) 12.960 15.280 25.280 14.950 16.850 27.850 16.200 18.520 28.520 18.650 20.400 31.400 18.120 20.440 30.440 20.850 22.500 33.500                  
  5-Bedroom Villa Ocean View 3 10 20 (10A10C) 16.200 19.100 31.600 18.650 21.050 34.800 19.920 22.820 35.320 22.950 25.150 38.900 22.320 25.220 37.720 25.700 27.750 41.500                  
                                                                 
  01/12/2020- 30/11/2021                                                        
  Thêm người/ Extra person BB BV BG*                                                        
  Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.490 2.740                                                        
  Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 890
Theo BB/ Per BB
                                                       
  Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 650                                                        
  Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí Miễn phí                                                        
                                                                 
                                                                 
 
Khách san
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
Áp dụng tới 30/11/2021
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021;
16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
High season
24/12/2020-05/01/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
Peak season
12/02/2021-21/02/2021;
30/04/2021-02/05/2021
     
  GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU      
  BB BV RO BG BB BV RO BG BB BV RO BG BB BV RO BG BB BV RO BG BB BV RO BG      
 
Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng
Studio Suite 448 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.280 2.860 2.080 5.360 2.650 3.150 2.400 5.900 2.760 3.340 2.560 5.840 3.200 3.700 2.950 6.450 3.240 3.820 3.040 6.320 3.750 4.250 3.500 7.000      
  Executive Suite 288 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.760 3.340 2.560 5.840 3.200 3.700 2.950 6.450 3.240 3.820 3.040 6.320 3.750 4.250 3.500 7.000 3.720 4.300 3.520 6.800 4.300 4.750 4.050 7.500      
  Executive Suite River View 128 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.480 4.060 3.280 6.560 4.050 4.500 3.800 7.250 3.960 4.540 3.760 7.040 4.600 5.000 4.350 7.750 4.440 5.020 4.240 7.520 5.150 5.550 4.900 8.300      
  Family Suite       3.960 5.120 3.560 7.040 4.600 5.650 4.100 7.750 4.440 5.600 4.040 7.520 5.150 6.200 4.650 8.300 4.920 6.080 4.520 8.000 5.700 6.700 5.200 8.800      
                                                                 
  01/12/2020- 30/11/2021                                                      
  Thêm người/ Extra person BB BV RO BG*
 
   
 
                                             
  Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.490 1.100 2.740                                                  
  Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 890 500
Theo BB/ Per BB
                                                     
  Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 650 260                                                      
  Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                      
                                                                 
                                                                 
 
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021;
16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
24/12/2020-05/01/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021;
30/04/2021-02/05/2021
                             
  GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU                              
  BB BG BB BG BB BG BB BG BB BG BB BG                              
 
Vinpear Luxury Đà Nẵng
Deluxe Room 76 2 4 (3A1C, 2A2C) 4.560 7.640 5.250 8.450 5.280 8.360 6.100 9.200 6.240 9.320 7.200 10.300                              
  Deluxe Ocean View 102 2 4 (3A1C, 2A2C) 5.570 8.650 6.450 9.550 6.290 9.370 7.250 10.350 7.250 10.330 8.350 11.400                              
  Panoramic View 12 2 4 (3A1C, 2A2C) 6.580 9.660 7.600 10.650 7.300 10.380 8.400 11.450 8.260 11.340 9.500 12.500                              
  Executive Suite Ocean View 8 2 4 (3A1C, 2A2C) 8.640 11.720 9.950 12.900 9.360 12.440 10.800 13.700 10.320 13.400 11.900 14.750                              
  Presidential Suite 2 2 4 (3A1C, 2A2C) 84.000 84.000 92.400 92.400 84.000 84.000 92.400 92.400 84.000 84.000 92.400 92.400                              
  Villa 3 -Bedroom 17 6 12 (6A6C) 13.680 22.920 15.750 25.250 18.120 27.360 20.850 30.100 21.000 30.240 24.150 33.300                              
  Villa 4 -Bedroom 1 8 16 (8A8C) 18.240 30.560 21.000 33.650 23.400 35.720 26.950 39.300 27.240 39.560 31.350 43.550                              
  Villa 3 -Bedroom Ocean View 11 6 12 (6A6C) 16.710 25.950 19.250 28.550 21.150 30.390 24.350 33.450 24.030 33.270 27.650 36.600                              
  Villa 4 -Bedroom Ocean View 10 8 16 (8A8C) 22.280 34.600 25.650 38.100 27.440 39.760 31.600 43.750 31.280 43.600 36.000 48.000                              
                                                                 
  01/12/2020 – 30/11/2021                                                          
  Thêm người/ Extra person BB BG                                                          
  Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 2.740                                                          
  Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600
Theo BB
                                                         
  Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360                                                          
  Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                          
                                                                 
                                                                 
 
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
03/05/2020–30/10/2020
CAO ĐIỂM
12/02/2021 – 21/02/2021
01/10/2021 – 30/11/2021
ĐỈNH ĐIỂM
30/04/2021 – 02/05/2021
                                         
                                           
  GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU                                          
  BB BB BB BB BB BB                                          
 
Vinpearl Hotel Huế
Deluxe Room 124 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.680 1.950 2.040 2.350 2.400 2.800                                          
  Grand Deluxe 68 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.160 2.500 2.520 2.900 2.880 3.350                                          
  Executive Suite 20 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.640 3.050 3.000 3.450 3.360 3.900                                          
  Presidential Suite 1 4 8 (4A4C, 5A3C) 48.000 52.800 48.000 52.800 48.000 52.800                                          
                                                                 
  01/12/2020- 30/11/2021                                                            
  Thêm người/ Extra person BB                                                            
  Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200                                                            
  Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600                                                            
  Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360                                                            
  Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                        
BẢNG GIÁ BASE ĐẠI LÝ – VÙNG MIỀN BẮC
Tất cả các thị trường: Tối thiểu lưu trú 2 đêm trong giai đoạn cao điểm cuối tuần, lễ tết & đỉnh điểm
                                                                       
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
01/12/2020 – 31/12/2020
03/01/2021 – 11/02/2021
22/02/2021 – 29/04/2021
03/05/2021 – 24/05/2021
16/08/2021 – 01/09/2021
05/09/2021 – 30/11/2021
THẤP ĐIỂM CUỐI TUẦN
01/12/2020 – 31/12/2020
03/01/2021 – 11/02/2021
22/02/2021 – 29/04/2021
03/05/2021 – 24/05/2021
16/08/2021 – 01/09/2021
05/09/2021 – 30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TUẦN & LỄ
25/05/2021 – 15/08/2021
01/01/2021 – 02/01/2021
12/02/2021 – 21/02/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
( Thứ 6 & thứ 7)
25/05/2021 – 15/08/2021
02/09/2021 – 04/09/2021 (cả giai đoạn/All period)
ĐỈNH ĐIỂM
Peak season
30/04/2021 – 02/05/2021
                                 
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG                                  
BB FB FBSFD BB FB FBSFD BB FB FBSFD BB FB FBSFD BB FB FBSFD                                  
Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
Deluxe Room 90 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.640 4,24 5 3,17 4,77 5,53 3,44 5,04 5,8 3,84 5,44 6,2 4,4 6 6,76                                  
Deluxe Ocean View 248 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.440 5,04 5,8 3,97 5,57 6,33 4,24 5,84 6,6 4,64 6,24 7 5,2 6,8 7,56                                  
Deluxe Terrace   2 4 (3A1C, 2A2C) 3.920 5,52 6,28 4,45 6,05 6,81 4,72 6,32 7,08 5,12 6,72 7,48 5,68 7,28 8,04                                  
Executive Suite 12 2 4 (3A1C, 2A2C) 4.300 5,9 6,66 4,83 6,43 7,19 5,1 6,7 7,46 5,5 7,1 7,86 6,06 7,66 8,42                                  
Family Suite 8 4 8 (4A4C, 5A3C) 4.490 7,69 9,21 5,55 8,75 10,27 6,09 9,29 10,81 6,89 10,09 11,61 8,01 11,21 12,73                                  
Presidential Suite 2 4 8 (4A4C, 5A3C) 37.200 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2                                  
                        4,536                                                
01/12/2020- 30/11/2021                                                                  
Thêm người/ Extra person BB FB FBSFD                                                                  
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 2.000 2.380                                                                  
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.000 190                                                                  
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 760 950                                                                  
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí Miến phí Miến phí                                                                  
– Tính từ người vượt quá số lượng người mặc định trong 01 phòng/ Surcharge applies to the number of guests exceeding the default number of adults for one room.
                                                                       
– Tối đa 01 giường phụ trong 01 phòng, không áp dụng ở biệt thự/ Maximum 01 extra bed in one room, not applicable to villas
                                                                       
                                                                         
Tất cả các thị trường: Tối thiểu lưu trú 2 đêm trong giai đoạn đỉnh điểm và cao điểm cuối tuần
                                                                       
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng Mặc định số
lượng người lớn
Số lượng người tối đa THẤP ĐIỂM
01/12/2020 – 12/02/2021
16/02/2021 – 29/04/2021
03/05/2021 – 24/05/2021
16/08/2021 – 01/09/2021
05/09/2021 – 30/11/2021
CAO ĐIỂM
13/02/2021 – 15/02/2021
25/05/2021 – 15/08/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN/ LỄ TẾT
High season weekend/ Public Holidays
25/05/2021 – 15/08/2021 (thứ 6 & thứ 7/ Friday & Saturday)
02/09/2021 – 04/09/2021
ĐỈNH ĐIỂM
30/04/2021 – 02/05/2021
                               
      GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG                                
      BB FB FBSFD FBBQD BB FB FBSFD FBBQD BB FB FBSFD FBBQD BB FB FBSFD FBBQD                                
Vinpearl Discovery Cửa Hội
Deluxe Room 80 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.250 2.850 3.610   2.450 4.050 4.810   3.050 4.650 5.410   3.410 5.010 5.770                                  
Deluxe Room Ocean View 83 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.610 3.210 3.970   2.810 4.410 5.170   3.410 5.010 5.770   3.770 5.370 6.130                                  
Junior Suite 14 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.850 3.450 4.210   3.005 4.650 5.410   3.650 5.250 6.010   4.010 5.610 6.370                                  
Senior Suite 7 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.210 3.810 4.570   3.410 5.010 5.770   4.010 5.610 6.370   4.370 5.970 6.730                                  
2-Bedrooom Villa Ocean View 13 4 4 (3A1C, 2A2C) 3.120 6.320 7.840 8.400 6.240 9.440 10.960 11.520 7.620 10.820 12.340 12.900 8.520 11.720 13.240 13.800                                
4-Bedrooom Villa Ocean View 2 8 8 (4A4C, 5A3C) 6.240 12.640 15.680 16.800 12.480 18.880 21.920 23.040 15.240 21.640 24.680 25.800 17.040 23.440 26.480 27.600                                
                                                                         
THẤP ĐIỂM – 01/12/2020- 30/11/2021 CAO ĐIỂM: 25/5-15/8                                                        
Thêm người/ Extra person BB FB FBSFD FBBQD BB FB FBSFD FBBQD                                                        
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 840 1.640 2.020   1.200 2.000 2.380                                                          
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.000 1.190   600 1.000 1.190                                                          
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 760 950 1.020 360 760 950 1.020                                                        
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí                                                        
                                                                         
                                                                         
Tất cả các thị trường: Tối thiểu lưu trú 2 đêm trong giai đoạn đỉnh điểm & cao điểm cuổi tuần.
                                                                       
Chị gửi nhé
Loại phòng
Số
lượng phòng
Mặc định
số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
01/12/2020 – 12/02/2021
16/02/2021 – 29/04/2021
03/05/2021 – 24/05/2021
16/08/2021 – 01/09/2021
05/09/2021 – 30/11/2021
CAO ĐIỂM
High season
13/02/2021 – 15/02/2021
25/05/2021 – 15/08/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN & LỄ TẾT
High season weekend/ Public Holidays
25/05/2021 – 15/08/2021 (thứ 6 & thứ 7/ Friday & Saturday)
02/09/2021 – 04/09/2021
ĐỈNH ĐIỂM
Peak season
30/04/2021 – 02/05/2021
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
      BB BW FB FBSFD FBBQD FW FWSFD FWBQD BB BW FB FBSFD FBBQD FW FWSDF FWBQD BB BW FB FBSDF FBBQD FW FWSDF FWBQD BB BW FB FBSDF FBBQD FW FWSDF FWBQD
Vinpearl Discovery Hà Tĩnh
2-Bedrooom Villa Ocean View 25 4 8 (4A4C) 3.120 3.600 6.320 7.840 8.400 6.800 8.320 8.880 6.240 6.720 9.440 10.960 11.520 9.920 11.440 12.000 7.620 8.100 10.820 12.340 12.900 11.300 12.820 13.380 8.520 9.000 11.720 13.240 13.800 12.200 13.720 14.280
3-Bedrooom Villa Ocean View 15 6 12 (6A6C) 4.680 5.400 9.480 11.760 12.600 10.200 12.480 13.320 9.360 10.080 14.160 16.440 17.280 14.880 17.160 18.000 11.430 12.150 16.230 18.510 19.350 16.950 19.230 20.070 12.780 13.500 17.580 19.860 20.700 18.300 20.580 21.420
4-Bedrooom Villa Ocean View 2 8 16 (8A8C) 6.240 7.200 12.640 15.680 16.800 13.600 16.640 17.760 12.480 13.440 18.880 21.920 23.040 19.840 22.880 24.000 15.240 16.200 21.640 24.680 25.800 22.600 25.640 26.760 17.040 18.000 23.440 26.480 27.600 24.400 27.440 28.560
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                        
Thêm người/ Extra person BB BBW FB FBSDF FBBQD FW FWSDF FWBQD                                                        
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 480 760 950 1.020 880 1.070 1.140                                                        
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                        
                                                                         
                                                                         
                                                                         
Khách sạn Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa XUYÊN SUỐT CẢ NĂM
YEAR- ROUND
                                                           
          GIÁ HỢP ĐỒNG                                                            
Vinpearl Hotel Hà Tĩnh
        BB                                                            
Deluxe Room 170 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.200                                                            
Business Room 124 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.400                                                            
Executive Suite 16 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.400                                                            
Presidential Suite 1 4 8 (4A4C, 5A3C) 38.400                                                            
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                                      
Thêm người/ Extra person BB                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 840                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 440                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 270                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                                      
                                                                         
                                                                         
Khách sạn Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa QUANH NĂM
(1/12/2019-30/11/2020)
                                                       
          GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU                                                        
Vinpearl Hotel Imperia Hai Phong
        BB BG BB BG                                                        
Deluxe Room 217 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.330 5.410 2.700 6.000                                                        
Business Panoramic 108 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.720 5.800 3.150 6.400                                                        
Executive Suite Panoramic 36 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.530 6.610 4.100 7.300                                                        
Presidential Suite Panoramic 1 6 12 (7A5C, 6A6C) 57.600 57.600 63.400 63.400                                                        
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BG                                                                    
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 2.740                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 600                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 360                                                                    
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí                                                                    
                                                                         
                                                                         
Khách sạn Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa QUANH NĂM
(1/12/2019-30/11/2020)
                                                       
          GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU                                                        
Vinpearl Hotel Rivera Hai Phong
        BB BG BB BG                                                        
Elegant Room 128 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.040 5.120 2.350 5.650                                                        
Business Room 60 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.450 5.530 2.850 6.100                                                        
Executive Suite 22 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.270 6.350 3.800 7.000                                                        
Presidential Suite 1 4 8 (5A3C, 4A4C) 67.200 67.200 73.950 73.950                                                        
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BG                                                                    
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 2740                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 600                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 360                                                                    
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí Miễn phí                                                                    
                                                                         
Khách sạn
Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa QUANH NĂM
(1/12/2019-30/11/2020)
                                                         
        GIÁ HĐ GIÁ BÁN TỐI THIỂU                                                          
        BB BB                                                          
Vinpearl Condotel Phủ Lý
Deluxe Room 90 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.200 1.400                                                          
Business Room 72 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.400 1.650                                                          
Executive Suite 18 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.400 2.800                                                          
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                                      
Thêm người/ Extra person BB                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 840                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 440                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 270                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                                      
                                                                         
                                                                         
Tất cả các thị trường: Tối thiểu lưu trú 2 đêm trong giai đoạn đỉnh điểm
                                                                       
Khách sạn Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa THẤP ĐIỂM
Tất cả ngày trong tuần
01/12/2020 – 13/02/2021 & 21/03/2021 – 30/11/2021
Ngày thường: Chủ nhật đến thứ 5
14/02/2021 – 07/03/2021 & 11/03/2021 – 20/03/2021
Cao điểm
High season
Ngày cuối tuần: Thứ 6 & thứ 7/ Weekend Friday & Saturday
14/02/2021 – 07/03/2021 & 11/03/2021 – 20/03/2021
Đỉnh điểm
Peak season
08/03/2021 – 10/03/2021
            ĐỈNH ĐIỂM
18/02/2020-20/02/2020
                         
VINPEARL HOTEL LẠNG SƠN
 
 
 
 
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HƠP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU                                        
BB BB BB BB BB BB             BB                          
Deluxe Room 59 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.200 1.400 1.800 2.100 2.880 3.350             2.880.000                          
Deluxe Panoramic View 55 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.610 1.900 2.210 2.550 3.290 3.800             3.290.000                          
Executive Suite 12 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.400 2.800 3.000 3.450 4.080 4.700             4.080.000                          
Presidential Suite 1 4 8 (4A4C, 5A3C) 38.400 42.250 38.400 42.250 38.400 42.250             38.400.000                          
                                                                       
01/12/2020- 30/11/2021                                                                      
Thêm người/ Extra person BB                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 840                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 440                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 270                                                                      
  Miễn phí                                                                      
                                                                         
Khách sạn Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa QUANH NĂM
(1/12/2019-30/11/2020)
                                                       
          GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ BÁN TỐI THIỂU                                                        
VINPEARL HOTEL THANH HÓA
        BB BB                                                        
Deluxe Room 192 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.200 1.400                                                        
Business Room 83 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.610 1.900                                                        
Executive Suite 19 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.430 2.800                                                        
Presidential Suite 1 4 8 (4A4C, 5A3C) 38.400 42.250                                                        
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                                      
Thêm người/ Extra person BB                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 840                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 440                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 270                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                                      
                                                                         
                                                                         
Khách sạn Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn Số lượng người tối đa Thấp điểm
01/12/2020 – 12/02/2021
16/02/2021 – 29/04/2021
03/05/2021 – 24/05/2021
16/08/2021 – 30/11/2021
Cao điểm
13/02/2021 – 15/02/2021
30/04/2020 – 02/05/2021
25/05/2021 – 15/08/2021
                                                       
          GIÁ HĐ BÁN TỐI THIỂU GIÁ HĐ BÁN TỐI THIỂU                                                        
Vinpearl Hotel Quảng Binh
        BB BB BB BB                                                        
Deluxe Room City View 54 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.370 1.600 1.610 1.900                                                        
Deluxe Room River View 60 2 4 (3A1C, 2A2C) 1.780 2.050 2.020 2.350                                                        
Executive Suite 12 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.600 3.000 2.840 3.300                                                        
Presidential Suite 1 4 8 (4A4C, 5A3C) 38.400 42.250 38.400 42.250                                                        
                                                                         
01/12/2020- 30/11/2021                                                                      
Thêm người/ Extra person BB                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 960                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 480                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 290                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí                                                                      
                                                                         
                                                                         
VPDSCH   Mặc định số lượng người lớn
TA – Kích cầu mùa thấp điểm
                                                                 
      Ngày thường   Thứ 7  
Cao điểm trong tuần
 
Cao điểm cuối tuần
                                                     
      BB FB BB FB BB FB BB FB                                                    
Deluxe   2 1.000.000 2.280.000 1.180.000 2.460.000 2.200.000 3.480.000 2.800.000 4.080.000                                                    
Deluxe Ocean View
  2 1.290.000 2.570.000 1.470.000 2.750.000 2.490.000 3.770.000 3.090.000 4.370.000                                                    
Junior Suite   2 1.480.000 2.760.000 1.660.000 2.940.000 2.680.000 3.960.000 3.280.000 4.560.000                                                    
Senior Suite   2 1.770.000 3.050.000 1.950.000 3.230.000 2.970.000 4.250.000 3.570.000 4.850.000                                                    
Villa 2-Bedroom Ocean View
  4 2.500.000 5.060.000 2.860.000 5.420.000 5.620.000 8.180.000 7.000.000 9.560.000                                                    
Villa 4-Bedroom Ocean View
  8 4.990.000 10.110.000 5.710.000 10.830.000 11.230.000 16.350.000 13.990.000 19.110.000                                                    
                                                                         
VPDSHT   Mặc định số lượng người lớn
TA – Kích cầu mùa thấp điểm
                                                                 
      Ngày thường   Thứ 7  
Cao điểm trong tuần
 
Cao điểm cuối tuần
                                                     
      BB FB BB FB BB FB BB FB                                                    
Villa 2-Bedrooom Ocean View
  4 2.500.000 5.060.000 2.860.000 5.420.000 5.620.000 8.180.000 7.000.000 9.560.000                                                    
Villa 3-Bedrooom Ocean View
  6 3.740.000 7.580.000 4.280.000 8.120.000 8.420.000 12.260.000 10.490.000 14.330.000                                                    
Villa 4-Bedrooom Ocean View
  8 4.990.000 10.110.000 5.710.000 10.830.000 11.230.000 16.350.000 13.990.000 19.110.000                                                    
      200                                                                  
VPDSHT   Mặc định số lượng người lớn
TA – Gói Nâng cao trải nghiệm
                                                                 
      Ngày thường   Thứ 7  
Cao điểm trong tuần
 
Cao điểm cuối tuần
                                                     
      BB FB BB FB BB FB BB FB                                                    
Villa 2-Bedrooom Ocean View
  4 3.300.000 5.860.000 3.660.000 6.220.000 6.420.000 8.980.000 7.800.000 10.360.000                                                    
Villa 3-Bedrooom Ocean View
  6 4.940.000 8.780.000 5.480.000 9.320.000 9.620.000 13.460.000 11.690.000 15.530.000                                                    
Villa 4-Bedrooom Ocean View
  8 6.590.000 11.710.000 7.310.000 12.430.000 12.830.000 17.950.000 15.590.000 20.710.000                                                
BẢNG GIÁ BASE ĐẠI LÝ – VÙNG NHA TRANG                                                                                
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
THẤP ĐIỂM
Áp dung tới 30/11/2020
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
24/12/2020-05/01/2021;
30/04/2021-02/05/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
                                                                               
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG                                                                                
BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO                                                                                
Vinpearl Condotel
Beachfront Nha Trang
Studio 429 2 2.360 3.620 2.940 2.160 2.840 3.620 2.940 2.640 3.320 4.580 3.900 3.120                                                                                
Studio Ocean View 364 2 2.840 4.100 3.420 2.640 3.320 4.100 3.420 3.120 3.800 5.060 4.380 3.600                                                                                
Grand Studio Ocean View 34 2 3.300 4.560 3.880 3.100 3.780 4.560 3.880 3.580 4.260 5.520 4.840 4.060                                                                                
2-Bedroom Ocean View 15 4 4.720 7.240 5.880 4.320 5.680 7.240 5.880 5.280 6.640 9.160 7.800 6.240                                                                                
Grand 2-Bedroom Ocean View 53 4 5.200 7.720 6.360 4.800 6.160 7.720 6.360 5.760 7.120 9.640 8.280 6.720                                                                                
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                                      
Thêm người BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO                                                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) không giường phụ 1.200 1.830 1490 1.100                                                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.230 890 500                                                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 260                                                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                                        
                                                                                                               
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định
số lượng người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021;
22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt 1 đêm ) BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt
2 đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt 1 đêm ) BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt
2 đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt 1 đêm ) BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt
2 đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG
Vinpearl
Rockside Nha Trang
Deluxe Room 164 2 2.400 3.660 2.980 4.000 4.760   5.260 4.580 6.020 5.340     5.480 2.400 3.660 2.980 4.000 4.760   5.260 4.580 6.020 5.340     5.480 3.000 4.260 3.580 4.600 5.360   5.860 5.180 6.620 5.940     6.080 3.720 4.980 4.300 5.320 6.080   6.580 5.900 7.340 6.660     6.800
Deluxe Ocean View 209 2 2.880 4.140 3.460 4.480 5.240   5.740 5.060 6.500 5.820     5.960 2.880 4.140 3.460 4.480 5.240   5.740 5.060 6.500 5.820     5.960 3.480 4.740 4.060 5.080 5.840   6.340 5.660 7.100 6.420     6.560 4.200 5.460 4.780 5.800 6.560   7.060 6.380 7.820 7.140     7.280
Executive Suite 24 2 3.360 4.620 3.940 4.960 5.720   6.220 5.540 6.980 6.300     6.440 3.360 4.620 3.940 4.960 5.720   6.220 5.540 6.980 6.300     6.440 3.960 5.220 4.540 5.560 6.320   6.820 6.140 7.580 6.900     7.040 4.680 5.940 5.260 6.280 7.040   7.540 6.860 8.300 7.620     7.760
Family Suite 6 4 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520   10.520 9.160 12.040 10.680     10.960 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520   10.520 9.160 12.040 10.680     10.960 6.000 8.520 7.160 9.200 10.720   11.720 10.360 13.240 11.880     12.160 7.440 9.960 8.600 10.640 12.160   13.160 11.800 14.680 13.320     13.600
Villa 2-Bedrooom Pool Villa 63 4 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 10.960 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 10.960 7.100 9.720 8.360 10.400 11.920 12.480 12.920 11.560 14.440 13.080 15.000 13.640 13.360 8.640 11.160 9.800 12 13.360 13.920 14.360 13.000 15.880 14.520 16.440 15.080 14.800
Villa 3-Bedrooom Pool Villa 124 6 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 16.440 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 16.440 10.200 13.980 11.940 15.000 17.280 18.120 18.780 16.740 21.060 19.020 21.900 19.860 19.440 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020 21.600
3-Bedrooom Villa Beach/ Ocean 23 6 9.360 13.140 11.100 14.160 16.440 17.280 17.940 15.900 20.220 18.180 21.060 19.020 18.600 9.360 13.140 11.100 14.160 16.440 17.280 17.940 15.900 20.220 18.180 21.060 19.020 18.600 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020 21.600 14.520 18.300 16.260 19.320 21.600 22.440 23.100 21.060 25.380 23.340 26.220 24.180 23.760
Villa 4-Bedrooom Pool Villa 56 8 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 21.920 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 21.920 18.240 18.240 15.520 19.600 22.640 23.760 24.640 21.920 27.680 24.960 28.800 26.080 25.520 16.080 21.120 18.400 22.480 25.520 26.640 27.520 24.800 30.560 27.840 31.680 28.960 28.400
4-Bedrooom Villa Beach/ Ocean 13 8 12.480 17.520 14.800 18.880 21.920 23.040 23.920 21.200 26.960 24.240 28.080 25.360 24.800 12.480 17.520 14.800 18.880 21.920 23.040 23.920 21.200 26.960 24.240 28.080 25.360 24.800 21.120 21.120 18.400 22.480 25.520 26.640 27.520 24.800 30.560 27.840 31.680 28.960 28.400 18.960 24.000 21.280 25.360 28.400 29.520 30.400 27.680 33.440 30.720 34.560 31.840 31.280
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BV (đặt
1 đêm )
BV(đặt
2 đêm )
FB FVSFD FVBQD FV(đặt 1 đêm ) FV(đặt 2 đêm ) FVSFD(đặt 1 đêm ) FVSFD( đặt 2 đêm ) FBBQD( đặt 1 đêm ) FBBQD( đặt 2 đêm ) BG*                                                                                    
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.830 1.490 2.000 2.670 2.810 2.630 2.290 3.010 2.670 3.150 2.810 2.740                                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.230 890 1.000 1.480 1.550 1.630 1.290 1.820 1.480 1.890 1.550
Theo
BB/
Per BB
                                                                                   
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 760 1.240 1.310 1.390 1.050 1.580 1.240 1.650 1.310                                                                                    
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                            
                                                                                                               
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng
người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021;
22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG
Vinpearl
Sealink Nha Trang
2-Bedrooom Villa 12 8 (4A4C) 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 10.960 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 10.960 7.200 9.720 8.360 10.400 11.920 12.480 12.920 11.560 14.440 13.080 15.000 13.640 13.360 8.640 11.160 9.800 11.840 13.360 13.920 14.360 13.000 15.880 14.520 16.440 15.080 14.800
3-Bedrooom Villa 86 12 ( 6A6C ) 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 16.440 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 16.440 10.200 13.980 11.940 15.000 17.280 18.120 18.780 16.740 21.060 19.020 21.900 19.860 19.440 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020 21.600
3-Bedrooom Villa Beach/ Ocean 40 12 ( 6A6C ) 9.360 13.140 11.100 14.160 16.440 17.280 17.940 15.900 20.220 18.180 21.060 19.020 18.600 9.360 13.140 11.100 14.160 16.440 17.280 17.940 15.900 20.220 18.180 21.060 19.020 18.600 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020 21.600 14.520 18.300 16.260 19.320 21.600 22.440 23.100 21.060 25.380 23.340 26.220 24.180 23.760
4-Bedrooom Villa 1 16 ( 8A8C ) 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 21.920 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 21.920 13.200 18.240 15.520 19.600 22.640 23.760 24.640 21.920 27.680 24.960 28.800 26.080 25.520 16.080 21.120 18.400 22.480 25.520 26.640 27.520 24.800 30.560 27.840 31.680 28.960 28.400
4-Bedrooom Villa Beach/ Ocean 8 16 ( 8A8C ) 12.480 17.520 14.800 18.880 21.920 23.040 23.920 21.200 26.960 24.240 28.080 25.360 24.800 12.480 17.520 14.800 18.880 21.920 23.040 23.920 21.200 26.960 24.240 28.080 25.360 24.800 16.080 21.120 18.400 22.480 25.520 26.640 27.520 24.800 30.560 27.840 31.680 28.960 28.400 18.960 24.000 21.280 25.360 28.400 29.520 30.400 27.680 33.440 30.720 34.560 31.840 31.280
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG                                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 760 950 1.020 1.390 1.050 1.580 1.240 1650 1310
Theo BB
/ Per
BB
                                                                                   
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                    
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng
người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021;
22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG
Vinpearl
Golflink Nha Trang
Villa 2-Bedrooom Pool Villa 4 8 (4A4C) 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 10.960 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 10.960 7.200 9.720 8.360 10.400 11.920 12.480 12.920 11.560 14.440 13.080 15.000 13.640 13.360 8.640 11.160 9.800 11.840 13.360 13.920 14.360 13.000 15.880 14.520 16.440 15.080 14.800
Villa 3-Bedrooom Pool Villa 6 12 ( 6A6C ) 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 16.440 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 16.440 10.200 13.980 11.940 15.000 17.280 18.120 18.780 16.740 21.060 19.020 21.900 19.860 19.440 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020 21.600
Villa 4-Bedrooom Pool Villa 8 16 ( 8A8C ) 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 21.920 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 21.920 13.200 18.240 15.520 19.600 22.640 23.760 24.640 21.920 27.680 24.960 28.800 26.080 25.520 16.080 21.120 18.400 22.480 25.520 26.640 27.520 24.800 30.560 27.840 31.680 28.960 28.400
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG                                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 760 950 1.020 1.390 1.050 1.580 1240 1650 1310
Theo BB/
Per BB
                                                                                   
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge   Per BB                                                                                        
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021;
22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
       
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG        
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
       
Vinpearl Resort & Spa
Long Beach Nha Trang
2-Bedrooom Villa 25 4 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 4.800 7.320 5.960 8.000 9.520 10.080 10.520 9.160 12.040 10.680 12.600 11.240 7.200 9.720 8.360 10.400 11.920 12.480 12.920 11.560 14.440 13.080 15.000 13.640 8.640 11.160 9.800 11.840 13.360 13.920 14.360 13.000 15.880 14.520 16.440 15.080        
3-Bedrooom Villa 118 6 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 7.200 10.980 8.940 12.000 14.280 15.120 15.780 13.740 18.060 16.020 18.900 16.860 10.200 13.980 11.940 15.000 17.280 18.120 18.780 16.740 21.060 19.020 21.900 19.860 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020        
3-Bedrooom Villa Ocean View 28 6 9.360 13.140 11.100 14.160 16.440 17.280 17.940 15.900 20.220 18.180 21.060 19.020 9.360 13.140 11.100 14.160 16.440 17.280 17.940 15.900 20.220 18.180 21.060 19.020 12.360 16.140 14.100 17.160 19.440 20.280 20.940 18.900 23.220 21.180 24.060 22.020 14.520 18.300 16.260 19.320 21.600 22.440 23.100 21.060 25.380 23.340 26.220 24.180        
4-Bedrooom Villa 29 8 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 9.600 14.640 11.920 16.000 19.040 20.160 21.040 18.320 24.080 21.360 25.200 22.480 13.200 18.240 15.520 19.600 22.640 23.760 24.640 21.920 27.680 24.960 28.800 26.080 16.080 21.120 18.400 22.480 25.520 26.640 27.520 24.800 30.560 27.840 31.680 28.960        
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                      
Thêm người/ Extra person BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
                                                                                     
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 760 950 1.020 1.390 1.050 1.580 1.240 1.650 1.310                                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                      
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng
người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021;
22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TuẦN
24.12.2020 – 05.01.2021
30.04 – 02.05.2021
25.05 – 15.08.2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12.02 – 21.02.2021
GIÁ HỢP ĐỒNG   GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG
Vinpearl Resort & Spa
Nha Trang Bay
Deluxe Room 236 2 2.550 3.810 3.130 4.150 4.910   5.410 4.730 6.170 5.490     5.630 2.550 3.810 3.130 4.150 4.910   5.410 4.730 6.170 5.490     5.630 3.150 4.410 3.730 4.750 5.510   6.010 5.330 6.770 6.090     6.230 3.870 5.130 4.450 5.470 6.230   6.730 6.050 7.490 6.810     6.950
Deluxe Ocean View Room 218 2 3.060 4.320 3.640 4.660 5.420   5.920 5.240 6.680 6.000     6.140 3.060 4.320 3.640 4.660 5.420   5.920 5.240 6.680 6.000     6.140 3.660 4.920 4.240 5.260 6.020   6.520 5.840 7.280 6.600     6.740 4.380 5.640 4.960 5.980 6.740   7.240 6.560 8.000 7.320     7.460
Executive Suite 29 2 4.590 5.850 5.170 6.190 6.950   7.450 6.770 8.210 7.530     7.670 4.590 5.850 5.170 6.190 6.950   7.450 6.770 8.210 7.530     7.670 5.190 6.450 5.770 6.790 7.550   8.050 7.370 8.810 8.130     8.270 5.910 7.170 6.490 7.510 8.270   8.770 8.090 9.530 8.850     8.990
2-Bedroom Villa 10 4 5.100 7.620 6.260 8.300 9.820 10.380 10.820 9.460 12.340 10.980 12.900 11.540 11.260 5.100 7.620 6.260 8.300 9.820 10.380 10.820 9.460 12.340 10.980 12.900 11.540 11.260 7.580 10.100 8.740 10.780 12.300 12.860 13.300 11.940 14.820 13.460 15.380 14 13.740 9.020 11.540 10.180 12.220 13.740 14 14.740 13.380 16.260 14.900 16.820 15.460 15.180
2-Bedroom Beach Front 20 4 6.630 9.150 7.790 9.830 11.350 11.910 12.350 10.990 13.870 12.510 14.430 13.070 12.790 6.630 9.150 7.790 9.830 11.350 11.910 12.350 10.990 13.870 12.510 14.430 13.070 12.790 9.110 11.630 10.270 12.310 13.830 14.390 14.830 13.470 16.350 14.990 16.910 16 15.270 10.550 13.070 11.710 13.750 15.270 16 16.270 14.910 17.790 16.430 18.350 16.990 16.710
3-Bedroom Villa (Pool/Duplex) 74 6 7.640 11.420 9.380 12.440 14.720 15.560 16.220 14.180 18.500 16.460 19.340 17.300 16.880 7.640 11.420 9.380 12.440 14.720 15.560 16.220 14.180 18.500 16.460 19.340 17.300 16.880 10.720 14.500 12.460 15.520 17.800 18.640 19.300 17.260 21.580 19.540 22.420 20 19.960 12.880 16.660 14.620 17.680 19.960 21 21.460 19.420 23.740 21.700 24.580 22.540 22.120
3-Bedroom Beach Front 30 6 9.920 13.700 11.660 14.720 17.000 17.840 18.500 16.460 20.780 18.740 21.620 19.580 19.160 9.920 13.700 11.660 14.720 17.000 17.840 18.500 16.460 20.780 18.740 21.620 19.580 19.160 13.000 16.780 14.740 17.800 20.080 20.920 21.580 19.540 23.860 21.820 24.700 23 22.240 15.160 18.940 16.900 19.960 22.240 23 23.740 21.700 26.020 23.980 26.860 24.820 24.400
4-Bedroom Villa 38 8 10.190 15.230 12.510 16.590 19.630 20.750 21.630 18.910 24.670 21.950 25.790 23.070 22.510 10.190 15.230 12.510 16.590 19.630 20.750 21.630 18.910 24.670 21.950 25.790 23.070 22.510 13.870 18.910 16.190 20.270 23.310 24.430 253.100 22.590 28.350 25.630 29.470 27 26.190 16.750 21.790 19.070 23.150 26.190 27 28.190 24.470 31.230 28.510 32.350 29.630 29.070
4-Bedroom Presidential Villa 1 8 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000           96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BV (đặt
1 đêm )
BV (đặt
2 đêm )
FB FBSFD FBBQD FV (đặt
1 đêm )
FV (đặt
2 đêm )
FVSFD (đặt
1 đêm )
FVSFD (đặt 2
đêm )
FVBQD (đặt
1 đêm )
FVBQD (đặt
2 đêm )
BG                                                                                    
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.830 1.490 2.000 2.380 2.520 2.290 2.290 3.010 2.670 3.150 2.810 2.740                                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.230 890 1.000 1.190 1.260 1.290 1.290 1.820 1.480 1.890 1.550
Theo BB/ Per BB
                                                                                   
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 760 950 1.020 1.050 1.050 1.580 1.240 1.650 1.310                                                                                    
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng
người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021;
22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM TRONG TuẦN
24.12.2020 – 05.01.2021
30.04 – 02.05.2021
25.05 – 15.08.2021
CAO ĐIỂM CUỐI TUẦN
24/12/2020-05/01/2021; 30/04/2021-02/05/2021; 25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12.02 – 21.02.2021
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG
BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG BB BV ( đặt 1 đêm ) BV ( đặt 2 đêm ) FB FBSFD FBBQD FV ( đặt 1 đêm ) FV ( đặt 2 đêm ) FVSFD ( đặt 1 đêm ) FVSFD ( đặt 2 đêm ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm ) BG
Vinpearl
Resort Nha Trang
Deluxe Room 176 2 2.550 3.810 3.130 4.150 4.910   5.410 4.730 6.170 5.490     5.630 2.550 3.810 3.130 4.150 4.910   5.410 4.730 6.170 5.490     5.630 3.150 4.410 3.730 4.750 5.510   6.010 5.330 6.770 6.090     6.230 3.870 5.130 4.450 5.470 6.230   6.730 6.050 7.490 6.810     6.950
Deluxe Ocean View 69 2 2.820 4.080 3.400 4.420 5.180   5.680 5.000 6.440 5.760     5.900 2.820 4.080 3.400 4.420 5.180   5.680 5.000 6.440 5.760     5.900 3.420 46.801 4.000 5.020 5.780   6.280 5.600 7.040 6.360     6.500 4.140 5.400 4.720 5.740 6.500   7.000 6.320 7.760 7.080     7.220
Deluxe Junior Suite Hill 7 2 3.560 4.820 4.140 5.160 5.920   6.420 5.740 7.180 6.500     6.640 3.560 4.820 4.140 5.160 5.920   6.420 5.740 7.180 6.500     6.640 4.160 5.420 4.740 5.760 6.520   7.020 6.340 7.780 7.370     7.240 4.880 6.140 5.460 6.480 7.240   7.740 7.060 8.500 7.820     7.960
Deluxe Suite Ocean View 6 2 2.830 5.090 4.410 5.430 6.190   6.690 6.010 7.450 6.770     6.910 2.830 5.090 4.410 5.430 6.190   6.690 6.010 7.450 6.770     6.910 4.430 4.690 5.010 6.030 6.790   7.290 6.610 8.050 7.370     7.510 5.150 6.410 5.730 6.750 7.510   8.010 7.330 8.770 8.090     8.230
Grand Deluxe Room 80 2 2.820 4.080 3.400 4.420 5.180   5.680 5.000 6.440 5.760     5.900 2.820 4.080 3.400 4.420 5.180   5.680 5.000 6.440 5.760     5.900 3.420 4.680 4.000 5.020 5.780   6.280 5.600 7.040 6.360     6.500 4.140 5.400 4.720 5.740 6.500   7.000 6.320 7.760 7.080     7.220
Grand Deluxe Ocean View 114 2 3.560 4.820 4.140 5.160 5.920   6.420 5.740 7.180 6.500     6.640 3.560 4.820 4.140 5.160 5.920   6.420 5.740 7.180 6.500     6.640 4.160 5.420 4.740 5.760 6.520   7.020 6.340 7.780 7.100     7.240 4.880 6.140 5.460 6.480 7.240   7.740 7.060 8.500 7.820     7.960
Grand Junior Suite Hill 11 2 3.560 4.820 4.140 5.160 5.920   6.420 5.740 7.180 6.500     6.640 3.560 4.820 4.140 5.160 5.920   6.420 5.740 7.180 6.500     6.640 4.160 5.420 4.740 5.760 6.520   7.020 6.340 7.780 7.100     7.240 4.880 6.140 5.460 6.480 7.240   7.740 7.060 8.500 7.820     7.960
Grand Deluxe Suite 10 2 4.090 5.350 4.670 5.690 6.450   6.950 6.270 7.710 7.030     7.170 4.090 5.350 4.670 5.690 6.450   6.950 6.270 7.710 7.030     7.170 4.690 5.950 5.270 6.290 7.050   7.550 6.870 8.310 7.630     7.770 5.410 6.670 5.990 7.010 7.770   8.270 7.590 9.030 8.350     8.490
Grand Privilege Suite 2 2 4.590 5.850 5.170 6.190 6.950   7.450 6.770 8.210 7.530     7.670 4.590 5.850 5.170 6.190 6.950   7.450 6.770 8.210 7.530     7.670 5.190 6.450 5.770 6.790 7.550   8.050 7.370 8.810 8.130     8.270 5.910 7.170 6.490 7.510 8.270   8.770 8.090 9.530 8.850     8.990
Presidential Suite 1 2 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 4.800 48.000 48 48 48.000
3-Bedroom Duplex Ocean View villa 57 6 9.920 13.700 11.660 14.720 17.000 17.840 18.500 16.460 20.780 18.470 21.620 19.580 19.160 9.920 13.700 11.660 14.720 17.000 17.840 18.500 16.460 20.780 18.470 21.620 19.580 19.160 13.000 16.780 14.740 17.800 20.080 20.920 21.580 19.540 23.860 21.820 24.700 22.660 22.240 15.160 18.940 16.900 19.960 22.240 23.080 23.740 21.700 26.020 23.980 27 25 24.400
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                    
Thêm người/ Extra person BB BV ( đặt
1 đêm )
BV ( đặt
2 đêm trở lên )
FB FBSFD FBBQD FV ( đặt
1 đêm )
FV ( đặt
2 đêm trở lên
FVSFD ( đặt
1 đêm )
FVSFD ( đặt 2 đêm trở lên ) FVBQD ( đặt 1 đêm ) FVBQD ( đặt 2 đêm trở lên ) BG                                                                                    
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.830 1.490 2.000 2.380 2.520 2.290 2.290 3.010 2.670 3.150 2.810 2.740                                                                                    
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.230 890 1.000 1.190 1.260 1.290 1.290 1.820 1.480 1.890 1.550
Theo BB/ Per BB
                                                                                   
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 760 950 1.020 1.050 1.050 1.580 1.240 1.650 1.310                                                                                    
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng người lớn
THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020; 06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021; 03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
24/12/2020-05/01/2021;
30/04/2021-02/05/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
                                                                     
GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG                                                                        
BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO BB BV( đặt
1 đêm )
BV( đặt
2 đêm )
RO                                                                                
Vinpearl Condotel
Empire Nha Trang
Studio Suite 792 2 2.160 3420 2.740 1.960 2.160 3420 2.740 1.960 3.120 4380 3.700 2.920                                                                                
1-Bedroom Deluxe Suite 264 2 2.600 3860 3.180 2.400 2.600 3860 3.180 2.400 3.560 4820 4.140 3.360                                                                                
2-Bedroom Executive Suite 165 4 4.320 6840 5.480 3.920 4.320 6840 5.480 3.920 6.240 8760 7.400 5.840                                                                                
                                                                                                               
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                                      
Thêm người/ Extra person BB BV ( đặt
1 đêm )
BV ( đặt 2 đêm trở lên ) RO                                                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) không giường phụ 1.200 1830 1.490 1.100                                                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1230 890 500                                                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650 260                                                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                                        
                                                                                                               
                                                                                                               
Khách sạn
Loại phòng Số lượng phòng Mặc định số lượng người lớn THẤP ĐIỂM
01/12/2020-23/12/2020;
06/01/2021-11/02/2021; 22/02/2021-29/04/2021;
03/05/2021-24/05/2021; 16/08/2021-30/11/2021
CAO ĐIỂM
24/12/2020-05/01/2021;
30/04/2021-02/05/2021;
25/05/2021-15/08/2021
ĐỈNH ĐIỂM
12/02/2021-21/02/2021
                                                                     
      GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG GIÁ HỢP ĐỒNG                                                                        
      BB BV (đặt
1 đêm)
BV (2 đêm trở lên) BG BB BV (đặt
1 đêm)
BV (2 đêm trở lên) BG BB BV (đặt
1 đêm)
BV (2 đêm trở lên) BG                                                                                
Vinpearl
Luxury Nha Trang
Garden Villa 24 2 6.120 7.380 6.700 9.200 6.120 7.380 6.700 9.200 7.800 9.060 8.380 10.880                                                                                
Poolside Villa 6 2 7.350 8.610 7.930 10.430 7.350 8.610 7.930 10.430 9.030 10.290 9.610 12.110                                                                                
Beach Front Villa 18 2 8.430 9.690 9.010 11.510 8.430 9.690 9.010 11.510 10.110 11.370 10.690 13.190                                                                                
Duplex Villa 20 2 9.200 10.460 9.780 12.280 9.200 10.460 9.780 12.280 11 10.880 11.460 13.960                                                                                
Grand Duplex Villa 15 2 9.720 10.980 10.300 12.800 9.720 10.980 10.300 12.800 11.400 12.660 11.980 14.480                                                                                
Presidential Residence 1 2 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000                                                                                
                                                                                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                                                                                      
Thêm người/ Extra person BB BV (đặt
1 đêm)
BV (đặt
2 đêm trở lên)
BG                                                                                                      
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.830 1.490 2.740                                                                                                      
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.230 890
Theo BB/
Per BB
                                                                                                     
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 990 650                                                                                                      
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                                                                                  
BẢNG GIÁ BASE ĐẠI LÝ – VÙNG PHÚ QUỐC                        
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định
số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
01/06/2021 – 30/11/2021
                       
GIÁ HỢP ĐỒNG                        
BB BX (đặt 1 đêm) BX ( đặt 2 đêm trở lên ) FB FX (đặt 1 đêm) FX (đặt 2 đêm trở lên) BG                        
VinOasis Phú Quốc
Standard 1331 2 4 (3A1C, 2A2C) 2.160 3560 3.180 3.760 5.160 4.780 5.240                        
Junior Suite 46 2 4 (3A1C, 2A2C) 3.030 4430 4.050 4.630 6.030 5.650 6.110                        
VIN Suite 1 4 8 (5A3C, 4A4C) 48.000 48000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000                        
                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                
Thêm người/ Extra person BB BX (đặt 1 đêm) BX ( đặt 2 đêm trở lên ) FB FX (đặt 1 đêm) FX (đặt 2 đêm trở lên) BG                                
Người lớn (>12 tuổi) có giường phụ 1.200 1.900 1.710 2.000 2.700 2.510 2.740                                
Trẻ em (04-12 tuổi) có giường phụ 600 1.300 1.110 1.000 1.700 1.510
Theo BB/Per BB
                               
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 1.060 870 760 1.460 1.270                                
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                
                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định số lượng
người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
01/06/20210- 30/11/2021
                     
GIÁ HỢP ĐỒNG                      
BB BX (đặt 1 đêm) BX ( đặt 2 đêm trở lên ) FB FX (đặt 1 đêm) FX (đặt 2 đêm trở lên) BG                        
Vinpearl Wonderword Phú Quốc
2-Bedroom Villa 28 4 8 (4A4C) 4.800 7.600 6.840 8.000 10.800 10.040 10.960                        
2-Bedroom Villa Ocean View 2 4 8 (4A4C) 5.760 8.560 7.800 8.960 11.760 11.000 11.920                        
3-Bedroom Villa 90 6 12 (6A6C) 7.200 11.400 10.260 12.000 16.200 15.060 16.440                        
3-Bedroom Villa Ocean view 23 6 12 (6A6C) 8.160 12.360 11.220 12.960 17.160 16.020 17.400                        
4-Bedroom Villa 54 8 16 (8A8C) 9.600 15.200 13.680 16.000 21.600 20.080 21.920                        
4-Bedroom Villa Ocean View 14 8 16 (8A8C) 10.560 16.160 14.640 16.960 22.560 21.040 22.880                        
PRESIDENTIAL SUITE VILLA 2 8 16 (8A8C) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000                        
                                               
01/06/2020 – 30/11/2021                                
Thêm người/ Extra person BB BX (đặt 1 đêm) BX ( đặt 2 đêm trở lên ) FB FX (đặt 1 đêm) FX (đặt 2 đêm trở lên) BG                                
Trẻ em (04-12 tuổi) không giường phụ 360 1.060 870 760 1.460 1.270 Theo BB
/Per BB
                               
Trẻ em (<4 tuổi) chung giường Miễn phí/ Free of charge                                
                                               
Khách sạn
Loại phòng
Số lượng phòng
Mặc định
số lượng người lớn
Số lượng người tối đa
THẤP ĐIỂM
01/06/2021 – 30/11/2021
                     
GIÁ HỢP ĐỒNG                      
BB BX (đặt 1 đêm) BX ( đặt 2 đêm trở lên ) FB